THREEPERCENTSn plанглійські державні трипроцентні облігації


Смотреть больше слов в «Англо-украинском словаре»

THREEPHASE →← THREEPENNY

Смотреть что такое THREEPERCENTS в других словарях:

Все значение (7) шт здесь, краткое описание ↓↓↓

THREEPERCENTS

n pl тривідсоткбві цінні папери.

THREEPERCENTS

сущ.; мн. трехпроцентные ценные бумаги

THREEPERCENTS

three-per-cents [ˏθri:pəˊsents] n pl трёхпроце́нтные це́нные бума́ги

T: 78 M: 4 D: 4