TOUCH1. v1) (до)торкатися; злегка торкатися; стикатися- touch bottomto touch one's hat to smb. - вітати когось, злегка піднімаючи капелюх2) доторкатися до їжі, їстиhe has not touch-ed food for two days - він два дні нічого не їв3) стосуватися, злегка зачіпати (тему, питання)4) злегка псуватися (звич. pass.)leaves are touched with frost - листя приморозилоhe is slightly touched - у нього клепки бракує5) справляти впливnothing will touch these stains - цих плям нічим не виведеш6) чіпати, хвилювати, допікати, дійняти до живого7) стосуватися, мати відношення до (чогось)how does this touch me? - яке це має до мене відношення?8) розм. одержувати, діставати (гроші, особл. в борг або шахрайством - for)he touched me for a large sum of money - він позичив (виканючив) у мене велику суму (грошей)9) одержувати (платню)he touches я 2 6 s a week - він одержує 2 фунти 6 шилінгів на тиждень10) зрівнятися; досягти такого ж високого рівняthere is nothing to touch sea air for bracing you up - нема нічого кориснішого від морського повітря для зміцнення здоров'я11) злегка забарвлювати; надавати відтінкуclouds touched with rose - рожеві хмари12) геом. торкатися, бути дотичною- touch at- touch down- touch off- touch on- touch up- touch uponto touch shore - підплисти до берегаto touch pitch - мати справу з сумнівним підприємством або суб'єктомto touch the spot - влучити в ціль; відповідати своєму призначеннюto touch to the quick, to touch smb. home, to touch smb. on a raw (або sore, tender) place - дійняти до живого, допекти комусьhe touches six feet - він шестифутового зростуto touch wood - намагатися умилостивити долю, відвернути погану прикмету2. n1) дотик2) контакт, спілкування, зв'язокin touch with smb. - у контакті з кимсьto get in touch with smb. - зв'язатися з кимсьto loose touch with smb. - втратити зв'язок з кимсь3) почуття дотикуsoft to the touch - м'який на дотик4) штрих; рисаto put the finishing touches - робити останні штрихи; закінчуватиpersonal touch - характерні риси (людини)5) крихта; домішка; відтінокthere was a touch of bitterness in what he said - в його словах відчувалася гіркота6) легкий приступ (хвороби); невеликий удар тощоa touch of the sun - перегрів7) манера, прийоми (художника)8) проба, випробуванняto put (або to bring) to the touch - піддати випробовуванню9) одержання грошей нечесним способом10) квач (дитяча гра)тж touch and run11) муз. туше12) спорт. площа за боковими лініями футбольного поляin touch - за боковою лінієюtouch typist - друкарка, що працює за сліпим методомcommon touch - перен. відчуття ліктяin (або within) touch - а) поблизу; під рукою; б) приступно, доступноnear touch - небезпека, якої ледве пощастило уникнутиno touch to smth. - не витримує будь-якої критики; ніщо в порівнянні з чимсь


Смотреть больше слов в «Англо-украинском словаре»

TOUCH AT →← TOUCAN

Смотреть что такое TOUCH в других словарях:

Все значение (41) шт здесь, краткое описание ↓↓↓

TOUCH

мед.гл. пальпировать; осязать; касаться; трогать; ручное исследование; осязание; пальпация; легкий приступ, осязательный * * * осязание Англо-русски

TOUCH

touch [tʌtʃ] 1. n 1) прикоснове́ние;at a touch при мале́йшем прикоснове́нии 2) осяза́ние;soft to the touch мя́гкий на о́щупь 3) чу́точка; при́месь; о

TOUCH

tʌtʃсоприкосновение, контакт, связь, сношения

TOUCH

• 1) /vt/ касаться; 2) /in passive/ касавшийся; 3) /in passive, + anim. obj./ тронутый; 4) /in passive/ затронутый • соприкосновение

TOUCH

касание || касаться* * *контакт

TOUCH

дотикстикання стик зачіпати дотикатися

TOUCH

nконтакт, соприкосновениеto be out of touch — быть оторванным / не в контактеto lose touch — утрачивать связь / контакт- touch and go

TOUCH

1) штрих || наносить штрихи2) нажатие (на клавишу)3) слегка окрашивать, придавать оттенок4) перекрашивать (штрихами, мазками)5) ставить пробу, клеймо,

TOUCH

Соприкосновение, контакт; связь; сношение || касаться; доходить до :- be in touch with :- be out of touch with :- touch bottom

TOUCH

1. сущ.1) марк. контакт (любой контакт компании с потребителями: через рекламу, в магазине, в момент послепродажного обслуживания и пр.; анализ и плани

TOUCH

(при)касаться, трогать, притрагиваться; соприкасаться; есть; оказ. воздействие; касаться, слегка затрагивать; слегка портить; трогать, волновать, задев

TOUCH

I n 1) infml I'll have just a touch — Мне чуть-чуть 2) sl Looks like he wants to make a touch — Похоже, он хочет занять He's good at making a touc

TOUCH

transcription, транскрипция: [ tʌtʃ ]touch n 1. infml I'll have just a touch Мне чуть-чуть 2. sl Looks like he wants to make a touch Похоже, он хочет з

TOUCH

touch 1. [tʌtʃ] n 1. прикосновение; касание at a ~ - при (первом) прикосновении a ~ of /with/ a stick - прикосновение палочкой a ~ to the cap - прив

TOUCH

1) прикосновение2) касаться3) осязание4) ощупь5) прикасаться6) сенсорный7) соприкасаться8) трогать9) иметь отношение10) затрагивать11) касание12) сопри

TOUCH

1. n 1) дотик; торкання; доторкання, дотикання; to give a ~ доторкнутися; soft (hard) to the ~ м'який (твердий) на дотик; to know smth. by ~ розпізнати

TOUCH

n. прикосновение; осязание; такт; общение; подход; штрих, мазок; характерная черта, манера, приемы; туше [муз.]; чуточка, примесь, оттенок, налет

TOUCH

v. касаться, коснуться, трогать, тронуть, потрогать; дотрагиваться до струн или клавиш, извлекать звук; достичь такого же высокого уровня; добывать; им

TOUCH

1) бесконтактный 2) затрагивать 3) иметь отношение 4) касание 5) касаться 6) оскулировать 7) осязание 8) ощупь 9) прикасаться 10) прикосновение 11) сен

TOUCH

1) касание, соприкосновение 2) датчик касания 3) очувствлённый контакт

TOUCH

[tʌʧ]прикосновение, касаниесхватывание, хватание, крепкое сжатие; объятиеосязание; контакт, соприкосновениепальпирование, пальпациясалкичуточка, примес

TOUCH

• коснуться грунта • осязание

TOUCH

(v) затрагивать; затронуть; касаться

TOUCH

1. {tʌtʃ} n 1. прикосновение; касание at a ~ - при (первом) прикосновении a ~ of /with/ a stick - прикосновение палочкой a ~ to the cap - приветств

TOUCH

1оскулировать2соприкосновение3коснуться грунта

TOUCH

1. сущ. 1) а) прикосновение, касание delicate touch — нежное, осторожное прикосновение gentle, light, soft touch — мягкое, легкое прикосновение heavy t

TOUCH

1. [tʌtʃ] n1. прикосновение; касаниеat a touch - при (первом) прикосновенииa touch of /with/ a stick - прикосновение палочкойa touch to the cap - приве

TOUCH

касание, соприкосновение

TOUCH

наносити, торкатися, дотик, намагнічування

TOUCH

v - to ~ off викликати (суперечку тощо) - to ~ off an argument викликати суперечку - to ~ off a discussion викликати дебати/ дискусію/ обговорення -

TOUCH A STRING

затронуть чью-л. слабую струнку

TOUCH ALARM

[͵tʌtʃəʹlɑ:m]контактная сигнализация (устройство, посылающее тревожный сигнал при соприкосновении с чем-л.)

TOUCH ALARM

touch alarm [͵tʌtʃəʹlɑ:m] контактная сигнализация (устройство, посылающее тревожный сигнал при соприкосновении с чем-л.)

TOUCH ALARM

{͵tʌtʃəʹlɑ:m} контактная сигнализация (устройство, посылающее тревожный сигнал при соприкосновении с чем-л.)

TOUCH ALL THE BASES

touch all the bases expr AmE infml Now that we've touched all the bases I guess that just about wraps up our business for this evening Поскольку мы рас

TOUCH AND GO

рискованный, опасный, отрывочный, опасное дело, рискованное дело, опасное положение, рискованное положение

TOUCH AND GO

на волосок от чего-л., опасная ситуация

TOUCH AND GO

(adj.phr.) рискованное положение

TOUCH AND GO

(a) критический; опасный; поверхностный; рискованный

TOUCH AND GO

рискованный, опасный, отрывочный, опасное дело; рискованное дело, опасное положение, рискованное положение быстрая смена тем, быстрый переход от одного

TOUCH AND GO

1. быстрая перемена тем; 2. быстрое прикосновение к предмету и моментальный отход; 3. быстрый переход от одного к другому; 4. опасное дело; рискованная

TOUCH AND GO

touch and go n infml For three days it was touch and go as to whether she would live В течение трех дней ее жизнь висела на волоске It's touch and go i

TOUCH AREA

1) площадь соприкосновения 2) сенсорная площадка ( чувствительная к прикосновению )

TOUCH AREA

1) площадь соприкосновения 2) сенсорная площадка (чувствительная к прикосновению )

TOUCH ARRAY

сенсорная матричная клавиатура

TOUCH ARRAY

сенсорная клавиатура матричного типа

TOUCH AT

touch at naut. заходить (в порт); Before crossing the ocean, the ship willtouch at two small ports on the opposite shore.

TOUCH AT

мор. заходить (в порт) Before crossing the ocean, the ship will touch at two small ports on the opposite shore. — Перед тем, как пересечь океан, корабл

TOUCH AT

мор. заходити (у порт)

TOUCH BALL

мед.фраз. подушечка пальца Англо-русский медицинский словарь.2012.

TOUCH BASE

expr AmE infml I and him touched base on this problem yesterday — Я с ним совещался по этому вопросу вчера Let's touch base on Wednesday and check on

TOUCH BASE

контактировать, связываться, возобновлять контакт

TOUCH BASE

связаться, созвониться, войти в контакт с… (по какому-л. вопросу)

TOUCH BASE

touch base expr AmE infml I and him touched base on this problem yesterday Я с ним совещался по этому вопросу вчера Let's touch base on Wednesday and c

TOUCH BASE

контактировать, связываться, возобновлять контакт Touch base with me in a month or so. Call me about May 10. — Свяжитесь со мной где-нибудь через месяц

TOUCH BASE WITH SOMEONE

expr AmE infml I need to touch base with the top brass on that matter — По этому вопросу я должен поговорить с начальством I wanted to touch base wit

TOUCH BASE WITH SOMEONE

touch base with someone expr AmE infml I need to touch base with the top brass on that matter По этому вопросу я должен поговорить с начальством I want

TOUCH BASE WITH SOMETHING

touch base with something expr AmE infml The tribes were coming in from the cold to touch base with civilization Племена постепенно осознавали свое мес

TOUCH BOTTOM

добраться до сути дела, дойти до предельно низкого уровня, опуститься, коснуться дна

TOUCH BOTTOM

1) коснуться дна 2) дойти до предельно низкого уровня (о ценах) 3) опуститься 4) добраться до сути дела 5) авиа; сл. разбиться

TOUCH BOTTOM

Дойти до самого низкого уровня (о ценах, курсах)

TOUCH BOTTOM

а) торкнутися днаб) дійти до гранично низького рівня (про ціни)в) перен. опуститисяг) добратися до суті справи

TOUCH BOTTOM

коснуться днадойти до предельно низкого уровняопуститьсядобраться до сути деларазбиться

TOUCH BOX

[ʹtʌtʃbɒks] n ист.металлическая коробка с порохом-затравкой

TOUCH BOX

touch box [ʹtʌtʃbɒks] n ист. металлическая коробка с порохом-затравкой

TOUCH BOX

{ʹtʌtʃbɒks} n ист. металлическая коробка с порохом-затравкой

TOUCH BUN FOR LUCK

v (Naval low) дотрагиваться до женского лобка перед дальним походом "на счастье"

TOUCH CELL

мед.фраз. осязательная клетка Англо-русский медицинский словарь.2012.

TOUCH CORPUSCLE

мед.фраз. осязательное нервное тельце Англо-русский медицинский словарь.2012.

TOUCH DANCING

[͵tʌtʃʹdɑ:nsıŋ]танцы с контактом между партнёрами; бальные танцы

TOUCH DANCING

touch dancing [͵tʌtʃʹdɑ:nsıŋ] танцы с контактом между партнёрами; бальные танцы

TOUCH DANCING

{͵tʌtʃʹdɑ:nsıŋ} танцы с контактом между партнёрами; бальные танцы

TOUCH DANCING

n (sl) танец, во время которого партнеры тесно прижимаются друг к другу cf dirty dancing

TOUCH DOWN

приземлиться, коснуться земли

TOUCH DOWN

приземлиться, коснуться земли, посадка, гол [спорт.]

TOUCH DOWN

приземлиться, коснуться земли

TOUCH DOWN

[ʹtʌtʃʹdaʋn] phr vприземлиться, коснуться земли

TOUCH DOWN

touch down приземлиться, коснуться земли

TOUCH DOWN

touch down [ʹtʌtʃʹdaʋn] phr v приземлиться, коснуться земли

TOUCH DOWN

приземлитися, торкнутися землі

TOUCH DRESSING

правка на небольшую глубину (порядка 1-5 мкм), правка касанием

TOUCH DRESSING

правка на небольшую глубину (порядка 1-5 мкм), правка касанием

TOUCH FEEDBACK

1) контактная обратная связь 2) обратная связь от датчика касания

TOUCH FEEDBACK

обратная связь по сигналу касания

TOUCH FEEDBACK

1) контактная обратная связь 2) обратная связь от датчика касания

TOUCH FOR

touch for а) coll. выпрашивать, клянчить, занимать; б) amer. воровать,красть, вынимать из кармана что-л. у кого-л.; touch smb. for his watch выну

TOUCH FOR

выпрашивать, клянчить, заниматьворовать, красть, вынимать из кармана что-либо у кого-либо

TOUCH FOR

1) разг. выпрашивать, клянчить, занимать 2) амер. воровать, красть, вынимать из кармана что-л. у кого-л. touch smb. for his watch — вынуть у кого-л. из

TOUCH FORMAT

сенсорный формат (напр. монитора), сенсорная структура

TOUCH HOLE

(low obs) женские наружные половые органы

TOUCH IN

touch in [ʹtʌtʃʹın] phr v отделывать, заканчивать рисунок (карандашом, кистью и т. п.)

TOUCH IN

отделывать, заканчивать рисунок

TOUCH IN

{ʹtʌtʃʹın} phr v отделывать, заканчивать рисунок (карандашом, кистью и т. п.)

TOUCH IN

touch in отделывать, заканчивать рисунок

TOUCH INPUT

1) сенсорный вход 2) сенсорный ввод

TOUCH JUDGE

[͵tʌtʃʹdʒʌdʒ]боковой судья (регби)

TOUCH JUDGE

touch judge [͵tʌtʃʹdʒʌdʒ] боковой судья (регби)

TOUCH KEYBOARD

- touch-sensitive keyboard сенсорная клавиатура

TOUCH MACHINE

прочный станок, износостойкий станок

TOUCH ME NOT

недотрога, запрещенная тема

TOUCH ME NOT

(n) запрещенная тема; недотрога

TOUCH METHOD WITH TEN FINGERS

десятипальцевый метод (работы на клавиатуре )

TOUCH METHOD WITH TEN FINGERS

десятипальцевый метод ( работы на клавиатуре )

TOUCH OF THE BREWER

touch of the brewer n AmE infml He's suffering from the touch of the brewer У него голова трещит с похмелья

TOUCH OF THE GALLOPING NOBROT

n (Air Force si obs) нестерпимый зуд в половых органах у мужчины

TOUCH OFF

[ʹtʌtʃʹɒf] phr v1. выпалить (из пушки и т. п.)2. вызвать (спор и т. п.)her remarks touched off a violent argument - её замечания вызвали горячий спор3.

TOUCH OFF

touch off а) быстро набросать; передать сходство; б) выпалить (из пушки);в) дать отбой (по телефону); г) вызвать (спор и т. п.) д) передать эстафету

TOUCH OFF

быстро набросать; передать сходствовыпалитьдать отбойвызватьпередать эстафету в беге

TOUCH OFF

{ʹtʌtʃʹɒf} phr v 1. выпалить (из пушки и т. п.) 2. вызвать (спор и т. п.) her remarks touched off a violent argument - её замечания вызвали горячий

TOUCH OFF

выпалить, вызвать, сделать набросок, быстро набросать, передать сходство

TOUCH OFF

быстро набросать; передать сходство; выпалить (из пушки); дать отбой (по телефону); вызвать (спор и т. п.) передать эстафету в беге

TOUCH OFF

touch off phrvt infml esp AmE I didn't mean to touch off anyone Я никого не хотел рассердить

TOUCH OFF

стать причиной, вызвать, разжечь что-л. ( напр., спор, драку и др. неприятности)

TOUCH OFF

1) быстро набросать; передать сходство 2) выпалить (из пушки) 3) дать отбой (по телефону) 4) вызвать (спор и т. п.) 5) передать эстафету в беге

TOUCH OFF

а) швидко накреслити; передати схожістьб) вистрелити (з гармати)в) дати відбій (по телефону)

TOUCH ON

затрагивать, касаться вкратцеграничить с чем-либо, подходить близковлиять, оказывать влияние на чтоиметь отношение к чему-либодоходить до, достигать

TOUCH ON

касаться, граничить с чем-л., затрагивать, касаться вкратце

TOUCH ON

затрагивать, касаться вкратце (вопроса и т. п.); граничить с чем-л. (напр., с дерзостью) влиять, оказывать влияние на что иметь отношение к чему-л. дох

TOUCH ON

касаться; затрагивать

TOUCH ON

1) затрагивать, касаться вкратце (вопроса и т. п.) I have already touched on these questions. — Я уже говорил об этом. 2) граничить с чем-л. (напр., с

TOUCH ON

а) зачіпати, торкнутися стисло (питання тощо)б) межувати з чимсь (напр., з зухвалістю)

TOUCH PAD SWITCH

сенсорный переключатель на пульте

TOUCH PAD SWITCH

сенсорный переключатель на пульте, квазисенсорный переключатель на пульте; сенсорная кнопка на пульте, квазисенсорная кнопка на пульте (управления)

TOUCH PAD SWITCH ARRAY

квазисенсорная клавиатура матричного типа

TOUCH PANEL

- touch-sensitive panel индикаторная панель с сенсорным управлением

TOUCH PAPER

[ʹtʌtʃ͵peıpə]медленно горящая бумага (используется в качестве запального средства)

TOUCH PAPER

touch paper [ʹtʌtʃ͵peıpə] медленно горящая бумага (используется в качестве запального средства)

TOUCH PAPER

{ʹtʌtʃ͵peıpə} медленно горящая бумага (используется в качестве запального средства)

TOUCH PITCH

иметь дело с сомнительным предприятием или субъектом

TOUCH POINT

координата касания (щупом поверхности измеряемой детали)

TOUCH POINT

координата касания (щупом поверхности измеряемой детали)

TOUCH PROBE

контактный датчик* * *контактный датчик

TOUCH PROBE POSITIONING

позиционирование посредством датчика касания

TOUCH PROBING

измерение датчиком касания; контактное измерение

TOUCH READER

[ʹtʌtʃ͵ri:də]человек, умеющий читать азбуку Брайля

TOUCH READER

touch reader [ʹtʌtʃ͵ri:də] человек, умеющий читать азбуку Брайля

TOUCH RECEPTOR

рецептор прикосновения* * *рецептор прикосновения

TOUCH SENSIBILITY

тактильная чувствительность Англо-русский медицинский словарь.2012.

TOUCH SENSING

1) контактное опознавание; опознавание ощупыванием 2) контактное восприятие; контактное измерение

TOUCH SENSITIVITY

тактильная чувствительность Англо-русский медицинский словарь.2012.

TOUCH SENSOR

датчик касания, сенсор касания* * *тактильный датчик

TOUCH SMB. TO THE QUICK

задеть за живое; потрясти, тронуть до глубины души

TOUCH SOMEONE FOR SOMETHING

touch someone for something expr sl He touched me for a fiver Он занял у меня пять фунтов She had the cheek to touch me for a loan У нее хватило наглос

TOUCH STARTING

возбуждение дуги прикосновением

TOUCH STYLUS

измерительный наконечник; сенсорный наконечник

TOUCH SWITCH

- touch-sensitive switch сенсорный переключатель

TOUCH SYSTEM

[ʹtʌtʃ͵sıstım]слепой метод (о работе на пишущей машинке)

TOUCH SYSTEM

touch system [ʹtʌtʃ͵sıstım] слепой метод (о работе на пишущей машинке)

TOUCH THE GROUND

дойти до сути дела, дойти до фактов, коснуться дна

TOUCH THE SPOT

попасть в цель, соответствовать своему назначению

TOUCH THE SPOT

spot, touch the expr BrE infml A swim in the lake really touches the spot on a hot day like today В такую жару искупаться в озере одно удовольствие

TOUCH THE STRINGS

играть на струнном инструменте

TOUCH TYPIST

(a) работающая по слепому методу машинистка

TOUCH UP

[ʹtʌtʃʹʌp] phr v1. исправлять, заканчивать, отделывать, класть последние штрихи, мазкиto touch up the overall masterpiece - добавить заключительный штр

TOUCH UP

touch up а) исправлять, заканчивать, отделывать, класть последние штрихи,мазки; to touch up the overall masterpiece добавить заключительный штрих к г

TOUCH UP

touch up [ʹtʌtʃʹʌp] phr v 1. исправлять, заканчивать, отделывать, класть последние штрихи, мазки to ~ the overall masterpiece - добавить заключительны

TOUCH UP

исправлять, подправлять, заканчивать; отделывать, класть последние штрихи/мазкиподстегнутьнапомнить, натолкнутьвзволновать

TOUCH UP

phrvt sl esp BrE He started touching me up — Он начал меня лапать

TOUCH UP

отделывать, поправить, подрисовывать, подкрасить; заканчивать, исправлять, класть последние мазки, класть последние штрихи; напомнить, натолкнуть, подс

TOUCH UP

v 1) подкрашивать (vt); 2) сексуально досаждать (vt)

TOUCH UP

исправлять, заканчивать, отделывать, класть последние штрихи, мазки; подстегнуть (лошадь); напомнить, натолкнуть; взволновать

TOUCH UP

1) исправлять, подправлять, заканчивать; отделывать, класть последние штрихи / мазки to touch up the overall masterpiece — добавить заключительный штри

TOUCH UP

{ʹtʌtʃʹʌp} phr v 1. исправлять, заканчивать, отделывать, класть последние штрихи, мазки to ~ the overall masterpiece - добавить заключительный штрих

TOUCH UP

а) виправляти, закінчувати, оздоблювати, класти останні штрихи, мазкиб) підганяти (коня)в) нагадати, підштовхнутиг) схвилювати

TOUCH UPON

затрагивать, касаться вкратце (вопроса и т. п.); граничить с чем-л. (напр., с дерзостью) влиять, оказывать влияние на что иметь отношение к чему-л.

TOUCH UPON

а) зачіпати, торкнутися стисло (питання тощо)б) межувати з чимсь (напр., з зухвалістю)

TOUCH WELDING

дуговая сварка методом опирания

TOUCH WOOD

expr excl BrE infml I've been driving three years and I haven't been stopped by the police once, touch wood! — Я уже три года вожу машину, и меня еще

TOUCH WOOD

пытаться умилостивить судьбу, не сглазьте, чтоб не сглазить

TOUCH WOOD

пытаться умилостивить судьбу, стучать по дереву, чтобы не накликать беду touch wood! — не сглазьте!; постучите по дереву!

TOUCH WOOD

touch wood expr excl BrE infml I've been driving three years and I haven't been stopped by the police once, touch wood! Я уже три года вожу машину, и м

TOUCH WOOD

touch wood пытаться умилостивить судьбу, стучать по дереву, чтобы не накли-кать беду; touch wood! не сглазьте!; постучите по дереву!

TOUCH WOOD

пытаться умилостивить судьбу, стучать по дереву, чтобы не накликать беду

T: 357 M: 4 D: 4