ABJURATIONnзречення- oath of abjuration


Смотреть больше слов в «Англо-украинском словаре»

Смотреть что такое ABJURATION в других словарях:

Все значение (18) шт здесь, краткое описание ↓↓↓

ABJURATION

n 1) зречення; відступництво; oath of ~ амер. зречення попереднього підданства під присягою; 2) відмова (від чогось).

ABJURATION

nотречение (от гражданства); отступничество. * * *сущ.отречение (от гражданства); отступничество.

ABJURATION

{͵æbdʒʋʹreıʃ(ə)n} n 1. отречение; отступничество oath of ~ (of allegiance) - амер. клятвенное отречение от прежнего гражданства /подданства/ 2. отка

ABJURATION

n. отречение, отступничество, отказ

ABJURATION

(n) отречение; отступничество

ABJURATION

сущ. торжественное отречение; клятва отречения

ABJURATION

відмову, відказ, відмовлення, відмова, зречення

ABJURATION

[ˏæbʤʊ`reɪʃən]торжественное отречение, клятва отречения

ABJURATION

(клятвене) відречення, відступництво; відмова (від претензій, позову тощо), аб'юрація - abjuration of allegiance- abjuration of realm

ABJURATION

сущ.отречение (от гражданства); отступничество.

ABJURATION

[͵æbdʒʋʹreıʃ(ə)n] n1. отречение; отступничествоoath of abjuration (of allegiance) - амер. клятвенное отречение от прежнего гражданства /подданства/2. о

ABJURATION

клятвенное отречение- abjuration of allegiance- abjuration of the realm

ABJURATION

abjuration [͵æbdʒʋʹreıʃ(ə)n] n 1. отречение; отступничество oath of ~ (of allegiance) - амер. клятвенное отречение от прежнего гражданства /подданства

ABJURATION OF ALLEGIANCE

клятвене відречення від попереднього (колишнього) підданства

ABJURATION OF ALLEGIANCE

клятвенное отречение от прежнего подданства

ABJURATION OF REALM

відречення від країни під клятвою ніколи не повертатися до неї, залишення країни без наміру повернутися до неї

ABJURATION OF THE REALM

отречение от страны под клятвой никогда в неё не возвращаться; оставление пределов государства без намерения вернуться

T: 104 M: 2 D: 2